Entrades

S'estan mostrant les entrades d'aquesta data: abril, 2020

Sèrie: Passatges esportius de la postguerra (1939-1945) IV

Imatge
Pilota Basca i les raquetistes Durant la Guerra Civil Espanyola (1936-1939) els frontons Novedades , Principal Palace i Txiki-Alai van estar oberts per a les activitats professionals de la pilota basca, si bé en els últims mesos de la guerra van tancar les seves portes. Els primers frontons a reprendre l'activitat, poc després d'entrar les tropes nacionals a la ciutat de Barcelona, van ser el frontons Novedades , del carrer Casp, i el Txiki-Alai , castellanitzat ja en Chiqui-Alai , de la Plaça del Bonsuccés, tots dos a principis de febrer de 1939. L'anunci de la reobertura d'aquest últim a la premsa fou destacable: “ Esta empresa, después de recuperada su personalidad, gracias al Generalísimo Franco y su Glorioso Ejército inaugurará sus sesiones el próximo HOY, JUEVES, DIA 9, CON UN GRAN PROGRAMA DE PARTIDOS Y QUINIELAS. ¡Saluda a Franco!, ¡Viva España!, ¡Arriba España!” (La Vanguardia, pàg. 9, del 9 de febrer de 1939). A

Serie: Pasajes deportivos de la posguerra (1939-1945) IV

Imatge
Pelota Vasca y las Raquetistas Durante la Guerra Civil Española (1936-1939) los frontones Novedades, Principal Palace y Txiki-Alai estuvieron abiertos para las actividades profesionales de la pelota vasca, si bien en los últimos meses de la guerra cerraron sus puertas. Los primeros frontones en reanudar la actividad, poco después de entrar las tropas nacionales en la ciudad de Barcelona, fueron los frontones Novedades, de la calle Caspe, y el Txiki-Alai , castellanizado ya en Chiqui-Alai, de la Plaza del Buensuceso, ambos a principios de febrero de 1939. El anuncio de la reapertura de este último en la prensa no tenía desperdicio: “ Esta empresa, después de recuperada su personalidad, gracias al Generalísimo Franco y su Glorioso Ejército inaugurará sus sesiones el próximo HOY, JUEVES, DIA 9, CON UN GRAN PROGRAMA DE PARTIDOS Y QUINIELAS. ¡Saluda a Franco!, ¡Viva España!, ¡Arriba España!” ( La Vanguardia, pág. 9, del 9 de febrero de 1939). Otros frontones que también reabrieron s

Sèrie: Passatges esportius de la postguerra (1939-1945) III

Imatge
Club Billar Barcelona Abans de la Guerra Civil Espanyola, el billar havia estat la modalitat esportiva que més campions del món havia donat a Espanya, i Barcelona havia acollit fins a quatre campionats del món. En 1931, Enrique Miró i Juan Butrón es van proclamar campions del món, el primer en la disciplina de a Tres bandes i el segon en Lliure ; en 1932, Armando Martínez va aconseguir el campionat del món a la disciplina Fantasia ; en 1934, Claudi Puigvert va guanyar el campionat del món a Tres bandes ; i Juan Butrón va repetir títol en Lliure (1936 i 1937). Abans que tots ells, Isidre Ribas s'havia proclamat campió del món en Fantasia Clàssica . D'altra banda, la ciutat comtal havia acollit un campionat del món en la disciplina de Lliure (1930); i dos campionats del món en la disciplina de a Tres bandes (1931 i 1934), tots ells celebrats al Club Billar Barcelona. Al 1936, el campionat del món de Quadre 45-2 es va celebrar al Círculo Ecuestre. Finalitzada la G

Serie: Pasajes deportivos de la posguerra (1939-1945) III

Imatge
Club Billar Barcelona        Antes de la Guerra Civil Española, el billar había sido la modalidad deportiva que más campeones del mundo había dado a España, y Barcelona había acogido hasta cuatro campeonatos del mundo. En 1931, Enrique Miró y Juan Butrón se proclamaron campeones del mundo, el primero en la disciplina de a Tres bandas y el segundo en Libre ; en 1932, Armando Martínez alcanzó el campeonato del mundo en la disciplina Fantasía ; en 1934, Claudio Puigvert ganó el campeonato del mundo a Tres bandas ; y Juan Butrón repitió título en Libre (1936 y 1937). Antes que todos ellos, Isidro Ribas se había proclamado campeón del mundo en Fantasía Clásica. Por otra parte, la ciudad condal había acogido un campeonato del mundo en la disciplina de Libre (1930); y dos campeonatos del mundo en la disciplina de a Tres bandas (1931 y 1934), todos ellos celebrados en el Club Billar Barcelona. En 1936, el campeonato del mundo de Cuadro 45-2